• Young Technopreneur 2017 เผยโฉมผู้ชนะคว้ารางวัล SIA 2017

  เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับโครงการ Young Technopreneur 2017 เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีเวทีที่สร้าง Startup ไทยมาหลายธุรกิจ มาตลอด 15 ปีในการจัดการประกวด

  โดยในปีนี้โครงการ Young Technopreneur 2017 มีแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆสู่การเป็นนักธุรกิจด้านเทคโนโลยีตัวจริง และในปีหน้า กลุ่มสามารถ และ สวทช. พร้อมแล้วผนึกกำลังในการจัดงานโครงการ Young Technopreneur 2018 ในครั้งต่อไป และจะเดินหน้าต่อไปในการจัด ต่อเนื่อง มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ นำ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ภาครัฐมาใช้เป็นประเภทการประกวดภายใต้หัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน”

  ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกาศผล Young Technopreneur 2017 มีดังนี้
  ผู้ชนะเลิศคว้ารางวัลสุดยอด Samart Innovation Awards พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท นั้นคือ
  ชื่อโครงการ : เพ็ทอินชัวร์ ประกันภัยภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์
  โดยบริษัท : บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด
  สมาชิกในทีม : นายชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์, น.ส.พลอยพิชชา บุญทวีพิทักษ์
  ประเภทการแข่งขัน : กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ

  เป็นแพลตฟอร์มสำหรับประกันภัยสัตว์เลี้ยงครบวงจร โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถเลือกและสมัครทำประกันภัยสัตว์เลี้ยงได้ทางออนไลน์ ช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงลดภาระค่าใช้จ่าย โดยสามารถเบิกเคลมค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ วัคซีน เสียชีวิต รวมถึงรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และกรณีสัตว์เลี้ยงสูญหายได้ด้วย

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ชื่อโครงการ : เรือเติมอากาศ (Smart Boat O2 Improvement)
  สมาชิกในทีม : นางสาวจุติมา อินธิชิต, นางสาวสินีวรรณ แหลมคม,
  นายวีรภัทร สันติภาภรณ์, นายอภินันธ์ ศรีพรวัฒนา
  ประเภทการแข่งขัน : กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

  เรือเติมอากาศ คือเรือที่สามารถผลิตฟองอากาศ เพิ่มการไหลเวียนของน้ำในบ่อพักน้ำ และยังสามารถเติมอากาศได้ตั้งแต่บริเวณใต้น้ำ ไปจนถึงระดับผิวน้ำ อากาศในน้ำที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการบำบัดน้ำด้วยธรรมชาติ น้ำไม่เน่าเสีย สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้ดี เห็นผลไว และประหยัดพลังงานกว่าระบบเดิมถึง 10 เท่า

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ชื่อโครงการ : ระบบดูแลพืชอัตโนมัติ ชาวไร่ (Chao-Raii)
  สมาชิกในทีม : นายธนพล ทะปาละ, นายวาสุเทพ ศรีโคกกรอด, นายรฐพงศ์ รักษาสุข,
  นายเจตนัตว์ นภาวรรณ, นายติณห์ สิทธิยศ
  ประเภทการแข่งขัน : กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

  Chao-Raii ธุรกิจที่มุ่งเน้นผลิตระบบดูแลพืชอัตโนมัติ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การวางระบบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้ามาผสมผสาน นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นเรื่องความง่ายในการใช้งาน ในรูปแบบ Plug & Play และการใช้งานระบบที่สอดคล้องกับระบบการใช้เดิมของผู้ใช้งาน รวมไปถึงมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์สร้างโอกาสเพิ่มผลผลิต พัฒนาขีดความสามารถของการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ยังมีอีก 2 รางวัลพิเศษ ที่ได้ใจนักลงทุน และสื่อมวลชน ได้แก่
  รางวัล investor award จากโครงการ LongArnDu (ลองอ่านดู) เครื่องอ่านหนังสือสําหรับผู้พิการทางกายภาพ

  รางวัล media award จากโครงการ Maker Playground แพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักประดิษฐ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปกรณ์สมองกลฝังตัวของตนเองได้ และทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ยังจะได้รับเงินทุนพัฒนาผลงาน

  Young Technopreneur 2018 กลุ่มสามารถ และ สวทช. เผยหัวในการประกวด “การนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน” Startup ทั้งรุ่นผู้ประกอบการ และนักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมติดตามราบละเอียดได้ที่ www.samartsia.com และ www.facebook.com/SamartInnovationAwards

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.it24hrs.com

ค้นหา

ล่าสุด

About

(Team Developer) ORNEXDEV

facebook fanpage