• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประดิษฐ์ที่นอนเพื่อปกป้องผู้ป่วยที่นอนราบ

  อุบัติเหตุ ความเดือดร้อน ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือที่บ้านสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และส่วนภาคเอกชน 
  อาจารย์ Prakankiat Youngkong สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่าระบบไฟฟ้าเครื่องกลแตกต่างจากอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ สิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อรางทั้งสองด้านของเตียงถูกยกเข้าที่

  หากผู้ป่วยย้ายไปในลักษณะที่เสี่ยงต่อการล้มตัวนอน สิ่งประดิษฐ์จะส่งเสียงแจ้งเตือน และแจ้งเตือนไปยังห้องผู้ป่วย สัญญาณเตือนจะถูกเรียกใช้หากผู้ป่วยวางแขนหรือขาบนราวเตียงหรือกดดันทางด้านข้างของทางรถไฟ สัญญาณเตือนจะดังขึ้นถ้าราวเตียงถูกผลักลง เตือนพยาบาลให้ตกอาจเกิดขึ้น การตรวจจับความกดดันของอุปกรณ์นี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อพิจารณาอายุและน้ำหนักผู้ป่วยได้
  โครงการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท Berlin Germany Import Co Ltd. ทีมพัฒนาได้ถูกส่งไปยังหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสี่แห่ง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อนำระบบไปใช้เป็นระบบนำทาง

  อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเพื่อป้องกันผู้ป่วยอัมพาตและผู้สูงอายุที่พึ่งพาได้ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมที่กำลังเติบโต จำนวนผู้เกษียณอายุคาดว่าจะเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรภายในปี 2568

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.nationmultimedia.com


ค้นหา

ล่าสุด

About

(Team Developer) ORNEXDEV

facebook fanpage